Sunday, August 18, 2019

အေသးစား ေရေနသတၱဝါ ေမြးျမဴေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းကို JICA ႏွင့္ေပါင္းကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု- ေကဇူး(AMIA)

ေဖေဖာ္၀ါရီ     ၉

အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ အစီအမံ မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ပါဝင္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား ဆံုးရႈံးရျခင္း၊ မိုးေရခ်ိန္ မမွန္ျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား ျဖစ္ထြန္းမႈထိခိုက္ျခင္း၊ သ ဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား ထိခိုက္ရျခင္း စသည္တို႔အတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအစီအမံမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေနၿပီး လယ္ယာက႑ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအရ အပူပိုင္းဇုန္ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးက႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ၏ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

 “ စီမံကိန္းအတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဆည္ေျမာင္းက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ေတြ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားမႈ အေျခအေနအျပင္ လုပ္ငန္းေတြ ျဖည့္ဆည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥေတြ ပါ၀င္တယ္” ဟု ေဒါက္တာခင္ ေဇာ္က ဆိုသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေခ်ာင္းမႀကီးဆည္ႏွင့္ နတ္ေမာက္ဆည္  ေရေသာက္ ဧရိယာ မ်ား အပါအဝင္ လ်ာထားစီမံကိန္း (၁၁)ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊ စီမံကိန္းေဒသေန ျပည္သူမ်ား ေရကိုစနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ အသုံးခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားထံ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ား ေပးႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အပူပိုင္းဇုန္ ေက်းလက္လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေသးစား ေရေနသတၱဝါ ေမြးျမဴေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းအား ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ(JICA) ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနတို႔၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ စီမံကိန္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အမာခံ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းကာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ငါးသား ေပါက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားထံသို႔ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ငါးသားေပါက္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Unicode

ေေဖဖာ္၀ါရီ ၉


အပူပိုင္းဇုျႏၲင္ ေနထိုင္သၫ့္ ေတာင္သဴလယ္သမားမ္ားအၾတက္ အလုပ္အကိုင္ အျခင့္အလမ္းမ္ား ရ႐ြိေရးႏြင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္်ပႏၼႈမ္ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ ရငၦိဳင္ေက္ာႅျႏၷိုင္ေရးတို႔အၾတက္ ထိေရာကၼႈ႐ြိသၫ့္ အစီအမံ မ္ား ခ္မြတႅဳပ္ေဆာင္ရႏ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ျရက္ၾသားမၫ္်ဖစ္ေၾကာင္း စိုကၸ္ိဳးေရး၊ ေျမး်မဴေရးႏြင့္ ဆၫ္ေ်မာင္း ဝႏ္ႀကီးဌာနမြ သတင္းရ႐ြိသၫ္။


်မႏၼာႏုိင္ငံ အလယၸိဳင္း အပူပိုင္းဇုျႏၲင္ ပါဝင္သၫ့္ မေႏၲလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမၾကးတိုင္းေဒသႀကီးႏြင့္ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ၾတင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ၾသားမၫ္်ဖစ္ၿပီး လက္႐ြိအဆိုပါ ေဒသမ္ားၾတင္ ရာသီဥတု ေဖာက္်ပႏၼႈမ္ားေၾကာင့္ သီးႏြံမ္ား ဆံုးရႈံးရ်ခင္း၊ မိုးေရခ္ိႏ္ မမြႏ္်ခင္းေၾကာင့္ သီးႏြံမ္ား ်ဖျစၳႏ္းမႈထိခိုက္်ခင္း၊ သ ဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ လူမႈစီးျပားဘ၀မ္ား ထိခိုက္ရ်ခင္း စသၫၱိဳ႕အၾတက္ ထိေရာၾကၥာ ေဆာင္ျရက္ မၫ့္ စိုကၸ္ိဳးေရးအစီအမံမ္ား လိုအပႅ္က္႐ြိေနၿပီး လယ္ယာက႑ ဘကၥဳံၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိႏ္းအရ အပူပိုင္းဇုႏ္ ေဒသမ္ားၾတင္ ၿဖံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငႏ္းမ္ားကို ဦးစားေပးက႑အလိုက္ ေဆာင္ျရက္ၾသားမၫ္်ဖစ္ေၾကာင္း စိုကၸ္ိဳးေရး၊ ေျမး်မဴေရးႏြင့္ ဆၫ္ေ်မာင္း ဝႏ္ႀကီးဌာန ၏ အၿမဲတမ္းအၾတင္းဝႏ္ ေဒါကၱာခင္ေဇာၠ ေ်ပာသၫ္။


“ စီမံကိႏ္းအၾတင္းမြာ စိုကၸ္ိဳးေရး၊ ဆၫ္ေ်မာင္းက႑၊ ေဆာကႅဳပ္ေရး ကေ႑ၾတ ထၫ့္ၾသင္းေရးႀဆဲထားမႈ ေအ်ခေအနအ်ပင္ လုပ္ငႏ္းေၾတ ်ဖၫ့္ဆၫ္းပူးေပါင္းေဆာင္ျရကၼယ့္ ကိေစၥၾတ ပါ၀ငၱယ္” ဟု ေဒါကၱာခင္ ေဇာၠ ဆိုသၫ္။


အဆိုပါစီမံကိႏ္းမြ လက္႐ြိေဆာင္ျရက္ေေနသာ ေခ္ာင္းမႀကီးဆၫၷြင့္ နတ္ေမာကၦၫ္ ေေရသာက္ ဧရိယာ မ္ား အပါအဝင္ လ္ာထားစီမံကိႏ္း (၁၁)ခုအား ေအကာင္အထၫ္ေဖာ္ ေဆာင္ျရက္ရႏ္ ကိစၥရပၼ္ားကိုလၫ္း ေကာင္း၊ စီမံကိႏ္းေဒေသန ်ပၫ္သဴမ္ား ေရကိုစနစၱက္ စီမံခႏ္႔ၿခဲ အသုံးခ္ႏုိင္ေရးႏြင့္ ေတာင္သဴမ္ားထံ ပိုမို ေကာင္းျမႏ္သၫ့္ စိုကၸ္ိဳးနၫ္းစနစၼ္ား ေပးႏိုင္ေရးကိစၥရပၼ္ားကိုလၫ္း ေၾဆးေျႏး်ပငၦငၼႈမ္ား ်ပဳလုပၳား ေၾကာင္း သိရသၫ္။


ယင္းအ်ပင္ အပူပိုင္းဇုႏ္ ေက္းလကႅဴေနမႈဘဝ ်မႇင့္တင္ေရးအၾတက္ ေအသးစား ေေရနသတၱဝါ ေျမး်မဴေရး ၿဖံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိႏ္းအား ဂ္ပႏ္အ်ပၫ္်ပၫၦိဳင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ျရက္ေရး ေအဂ္ငၥီ(JICA) ႏြင့္ ငါးလုပ္ငႏ္းဦးစီး ဌာနတို႔၏ ပူးေပါင္းမႈ်ဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏြစၼြ စတငၠာ စီမံကိႏ္းေရးႀဆဲ ေအကာင္အထၫ္ ေဖာ္ေဆာင္ျရက္ေန ေၾကာင္း သိရသၫ္။


ယင္းအ်ပင္ အမာခံ ငါးေျမးေတာင္သဴမ္ားအၿဖဲ႕အား ၿဖဲ႕စၫ္းကာ အရၫ္ေအၾသး ေကာင္းျမႏ္သၫ့္ ငါးသား ေပါကၼ္ား ထုတႅဳပ္်ခင္းႏြင့္ ၎တို႔ ပတ္ဝႏ္းက္ျငၱင္ ေနထိုင္သၫ့္ ငါးေျမးေတာင္သဴမ္ားထံသို႔ နၫ္းပညာ ဆိုင္ရာ ေအရးပါသၫ့္ သတင္းအခ္က္အလကၼ္ားႏြင့္ ငါးသားေပါက္ ်ဖႏ္႔ခ္ီ်ခင္းလုပ္ငႏ္းမ္ားအား လုပ္ေဆာင္ ၾသားမၫ္်ဖစ္ေၾကာင္း သိရသၫ္။

Leave a comment