Wednesday, February 19, 2020

ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင္ ရရွိထားေသာ ေရထြက္ကုန္မ်ားကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ဓာတ္ပံု- ေကဇူး(AMIA)

ရန္ကုန္၊    ေမ    ၁၅

ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားမွ  ေရထြက္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႔ခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ ရာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

“ အီးယူကို ငါး၊ ပုစြန္၊ ဂဏာန္း စတဲ့ သဘာ၀ေမြးျမဴေရး ထြက္ကုန္ေတြ ပို႔လို႔ရတာျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ဆိုရင္ ေရခ်ိဳးငါး၊ ဧရာ၀တီဆိုရင္ ေရခ်ိဳငါး၊ ပုစြန္က်ားနဲ႔ ပုစြန္ျဖဴ၊ ဂဏာန္းေပ်ာ့လည္း ပါတယ္။ ေနာက္ တနသာၤရီ ဆိုရင္ ဂဏာန္းေပ်ာ့ ပါမယ္။ အစရွိတာေတြ အထူးျပဳ တင္ပို႔ရတာဆိုေတာ့ စံခ်ိန္စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအ တိုင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

EU ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေမြးျမဴေရး ငါး၊ ပုစြန္ေတြ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိသည့္ ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴသူ မ်ားအေနျဖင့္ EUStandard ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး၊ ၎တို႔လိုလားသည့္ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး က်င့္စဥ္စနစ္ကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္လည္း ငါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူး ေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္၍ နည္းပညာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္အတူ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ စံႏႈန္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္  စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွ စ၍ ဒုတိယကာလတို(၅) ႏွစ္ လယ္ယာက႑ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲၿပီး မူဝါဒ (၁၀) ရပ္ကို ခ်မွတ္ ၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာ ဗ်ဴဟာ (ADS)ကိုလည္း ေရးဆြဲကာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သားငါးက႑ အပါအဝင္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အီးယူ အသိအမွတ္ျပဳ တင္ပို႔ခြင့္ရလာမႈကို အသံုးခ်၍ ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေရထြက္ကုန္ ေစ်းကြက္သို႔ ႏွစ္စဥ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တင္ပို႔ေနေသာ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစေရး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင္ ရရွိထားေသာ ေရထြက္ကုန္မ်ား၏ အစားအစာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ငါး လုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ေအာက္တြင္ရွိေသာ ISO အသိမွတ္ျပဳ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Unicode

ရႏၠဳႏ္၊ ေမ ၁၅


ဥေရာပႏုိင္ငံမ္ားသို႔ ပငႅယ္်ပငၷြင့္ ေျမး်မဴေရးကႏၼ္ားမြ ေရၾထကၠဳႏၼ္ားကို တငၸိဳ႕ျခင့္ရ႐ြိၿပီ်ဖစ္၍ သကၦိဳင္ ရာ ႏိုင္ငံမ္ားမြ သတၼြတၳားသၫ့္ စံခ္ိႏၥံႏႈႏ္းမ္ားႏြင့္အညီ တငၸိဳ႕ႏိုင္ရႏ္ ်ပငၦင္ေေနၾကာင္း ်မႏၼာႏိုင္ငံ ငါး လုပ္ငႏ္းအၿဖဲ႕ခ္ဳပ္ အၾတင္းေရးမြဴး ဦး၀င္းႀကိဳငၠ ေ်ပာသၫ္။


“ အီးယူကို ငါး၊ ပုျစႏ္၊ ဂဏာႏ္း စတဲ့ သဘာ၀ေျမး်မဴေရး ၾထကၠဳႏ္ေၾတ ပို႔လို႔ရတာ်ဖစၱယ္။ ရႏၠဳႏၲိဳင္းမြာ ဆိုရင္ ေရခ္ိဳးငါး၊ ဧရာ၀တီဆိုရင္ ေရခ္ိဳငါး၊ ပုျစႏၠ္ားနဲ႔ ပုျစႏ္်ဖဴ၊ ဂဏာႏ္းေပ္ာ့လၫ္း ပါတယ္။ ေနာက္ တနသာရႌ ဆိုရင္ ဂဏာႏ္းေပ္ာ့ ပါမယ္။ အစ႐ြိတာေၾတ အထူး်ပဳ တငၸိဳ႕ရတာဆိုေတာ့ စံခ္ိႏၥံႏႈႏ္း သတၼြတၡ္က္ေၾတအ တိုင္း လိုကၸါေဆာင္ျရကၹိဳ႕ လိုအပၱယ္ ” ဟု ၎က ဆိုသၫ္။


EU ႏုိင္ငံမ္ားသို႔ ေျမး်မဴေရး ငါး၊ ပုျစႏ္ေၾတ တငၸိဳ႕ျခင့္ရ႐ြိေသာႅၫ္း ်မႏၼာႏိုင္ငံမြာ ႐ြိသၫ့္ ငါး၊ ပုျစႏ္ ေျမး်မဴသူ မ္ားေအန်ဖင့္ EUStandard ႏြင့္အညီ ်ဖစ္ေေစရး၊ ၎တို႔လိုလားသည့္ ေျမး်မဴေရးၾထကၠဳႏ္ ်ဖစ္ေေစရးႏြင့္ ေရၾထကၠဳႏၸစၥၫ္းမ္ားမြာ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္း႐ြင္းေစရႏ္အၾတကႅၫ္း ေအရးႀကီးသၫ့္အၾတက္ ေကာင္းျမႏ္ ေသာ ေရသတၱဝါေျမး်မဴေရး က္င့ၥၪၥနစၠိဳ အ်မႏၦဳံး ေအကာင္အထၫ္ေဖာ္ ေဆာင္ျရက္ၾသားမၫ္ ်ဖစ္ ေၾကာင္း သိရသၫ္။


်မႏၼာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငႏ္းအၿဖဲ႕ခ္ဳပ္ ေအန်ဖင့္လၫ္း ငါးက႑ ၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတကၼႈအၾတက္ ငါးလုပ္ငႏ္း ဦးစီးဌာနႏြင့္ ပူး ေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ျရက္၍ နၫ္းပညာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ္ားႏြင့္အတူ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ျရက္ေေနၾကာင္း သိရသၫ္။


ထို႔ေၾကာင့္ ေရလုပ္ငႏ္းႏြင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ စံႏႈႏ္း၊ စၫ္းမ္ၪ္းစၫ္းကမ္း၊ ေဆာင္ျရက္ရမည့္ လုပ္ငႏ္း စၪၼ္ားကို တိက္ျစာလိုကၷာကာ ၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၾတက္ စၪၦကၼ်ပတ္ ေအကာင္အထၫ္ေဖာ္ ေဆာင္ ျရက္ၾသားမၫ္်ဖစ္ေၾကာင္း သိရသၫ္။


လက္႐ြိၾတင္ စိုကၸ္ိဳးေရးစ၊ ေျမး်မဴေရးႏြင့္ ဆၫ္ေ်မာင္းဝႏ္ႀကီးဌာန ေအန်ဖင့္ စတငၱာဝႏ္ ထမ္းေဆာငၡ္ိႏၼြ စ၍ ဒုတိယကာလတို(၅) ႏြစ္ လယ္ယာက႑ မူဝါဒႏြင့္ လုပ္ငႏ္းစၪၼ္ားကို ေရးႀဆဲၿပီး မူဝါဒ (၁၀) ရပၠိဳ ခ္မြတ္ ၍ လုပ္ငႏ္းမ္ားကို ေအကာင္အထၫ္ေဖာ္ ေဆာင္ျရကႅ္က္႐ြိသၫ့္အ်ပင္ စိုကၸ္ိဳးေရး ၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတကၼႈ မဟာ ဗ္ဴဟာ (ADS)ကိုလၫ္း ေရးႀဆဲကာ စိုကၸ္ိဳးေရး၊ သားငါးက႑ အပါအဝင္ ဘကၥဳံၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၾတက္ ေအကာင္အထၫ္ေဖာ္ ေဆာင္ျရကႅ္က္႐ြိေၾကာင္း သိရသၫ္။


အီးယူ အသိအမြတ္်ပဳ တငၸိဳ႕ျခင့္ရလာမႈကို အသံုးခ္၍ ်မႏၼာ့ေရၾထကၠဳႏၼ္ား ၿဖံ႕ၿဖိဳးေရး ပိုမိုတိုးတက္ေစရႏ္ ေဆာင္ျရက္ရမၫ့္ အစီစၪၼ္ား ခ္မြတ္်ခင္း၊ ေရၾထကၠဳႏ္ ေစ္းၾကက္သိဳ႕ ႏြစၥၪ္ ၅၀ ရာခိုငၷႈႏ္းခႏ္႔ တငၸိဳ႕ေေနသာ ဗီယကၷမ္ ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ်ဖစႅာေေစရး ငါးလုပ္ငႏ္းဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငႏ္း အၿဖဲ႕ခ္ဳပၷြင့္ မိတၹက္အၿဖဲ႕စၫ္းမ္ားမြ ပူးေပါင္းေဆာင္ျရကႅ္က္႐ြိေၾကာင္း သိရသၫ္။


်ပၫၸသို႔ တငၸိဳ႕ျခင္ ရ႐ြိထားေသာ ေရၾထကၠဳႏၼ္ား၏ အစားအစာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏြင့္ ပတ္သက္ၿပီး ငါး လုပ္ငႏ္းဦးစီးဌာန ေအာၾကၱင္႐ြိေသာ ISO အသိမြတ္်ပဳ ဓာၾတၡဲခႏ္းမ္ားၾတင္ စစ္ေဆးႏုိင္ေၾကာင္း သိရသၫ္။

Leave a comment