Sunday, August 18, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုေမလ (၁၃) ရက္မွ (၁၇) ရက္အထိ က်င္းပေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု- AMIA

ရန္ကုန္၊   ေမ   ၁၅

ေျမဆီလႊာ ပထဝီအေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစရန္  ျမန္မာ၊ ႐ုရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ပညာရွင္မ်ားမွ အေျခခံ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား ေရးသြင္းကာ ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ ေျမဆီလႊာ ပထဝီအေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစ ေရး ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ လူဦးေရ တိုးပြားလာနဲ႔အတူ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ကမၻာအဝန္း အစားအစာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာတာနဲ႔ ေျမဆီလႊာ ခမ္းေျခာက္မႈ ျပႆနာ
ေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ဒီျပႆနာမ်ားအား အေကာင္းဆုံး ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္ ” ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာႏိုင္ၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေျမဆီလႊာပညာရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကရန္၊  ေျမဆီလႊာအရင္းအျမစ္ကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားႏိုင္ရန္၊ အစားအစာမ်ား အာဟာရျပည့္ဝစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိက အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ သည့္ ေျမဆီလႊာဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ နည္းပညာႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား အခ်င္းခ်င္း မၽွေဝေဆာင္႐ြက္သြားျခင္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာပထဝီအေျခခံ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္၊ ေျမဆီလႊာ စီ မံခန္႔ခြဲမႈ၊ အသိပညာမ်ား ျမင့္မားမႈ၊ သုေတသန ေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေျခခံအခ်က္ အလက္စနစ္မ်ား သဟဇာတရွိမႈ စသည့္ က႑(၅) ခုျဖင့္ ေျမဆီလႊာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္မႈ၊ ဇီဝျဖစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာေရ ရရွိႏိုင္မႈ၊ ရာသီဥတု စဥ္ဆက္မျပတ္ ပုံမွန္ျဖစ္တည္မႈ၊ လူသားမ်ား အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္မႈတို႔ အေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာေထာက္ကူ ေပးႏုိင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ၃ ႏွစ္ခန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အစီအစဥ္အရ ပထမအႀကိမ္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ(၁၄)ရက္မွ (၁၉) ရက္ အထိက်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၃) ရက္မွ (၇) ရက္အထိ က်င္းပေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုေမလ (၁၃) ရက္မွ (၁၇) ရက္အထိ က်င္းပေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

 

Unicode

ရႏၠဳႏ္၊ ေမ ၁၅


ေ်မဆီလႊာ ပထဝီေအ်ခခံ အခ္က္အလကၼ္ားကို သိ႐ြိႏိုင္ေစရႏ္ ်မႏၼာ၊ ႐ု႐ြားႏြင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မြ ပညာ႐ြငၼ္ားမြ ေအ်ခခံ အခ္က္အလကၼြတၱမ္းမ္ား ေရးၾသင္းကာ ေ်မဆီလႊာ ပ္ကၥီးဆုံး႐ႈံး်ခင္းကို ေဆာင္ျရက္ၾသားမၫ္်ဖစ္ ေၾကာင္း စိုကၸ္ိဳးေရး၊ ေျမး်မဴေရးႏြင့္ ဆၫ္ေ်မာင္း၀ႏ္ႀကီးဌာနမြ သိရသၫ္။


“ ေ်မဆီလႊာ ပထဝီေအ်ခခံ အခ္က္အလကၼ္ားဆိုင္ရာ ကၽျမ္းက္ငၸညာ႐ြင္ စနစၼ္ား ၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတကႅာေစ ေရး ေဆာင္ျရက္ေနတာ ်ဖစၱယ္။ လူဦးေရ တိုးျပားလာနဲ႔အတူ ရာသီဥတု ေဖာက္်ပႏ္ေ်ပာင္းလဲမႈေေၾတၾကာင့္ ကမာၻအဝႏ္း အစားအစာ ထုတႅဳပၷိုငၼႈ လိုအပၡ္က္ ်မင့္မားလာတာနဲ႔ ေ်မဆီလႊာ ခမ္းေ်ခာကၼႈ ်ပႆနာေၾတကို ရငၦိဳင္ေနရတယ္။ ဒီ်ပႆနာမ္ားအား ေအကာင္းဆုံး ရငၦိဳင္ေက္ာ္်ဖတၷိုင္ေရးအၾတက္ ေဒသၾတင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ပညာ႐ြငၼ္ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ၾက္ၾကရမြာ ်ဖစၱယ္ ” ဟု စိုကၸ္ိဳးေရး သုေတသနဦးစီးဌာန ၫႊႏ္ ၾကားေရးမြဴးခ္ဳပ္ ေဒါကၱာႏိုင္ၾကၫ္ဝင္းက ေ်ပာသၫ္။

ေ်မဆီလႊာပညာ႐ြငၼ္ား အခ္င္းခ္င္း ေၾဆးေျႏးဖလြယ္ၾကရႏ္၊ ေ်မဆီလႊာအရင္းအ်မစၠိဳ ထိႏ္းသိမ္းေဆာင္႐ၾက္ ၾသားႏိုင္ရႏ္၊ အစားအစာမ္ား အာဟာရ်ပၫ့္ဝျစာ ထုတႅဳပၷိုင္ေရးအၾတက္ အဓိက အခႏ္းက႑ၾတင္ ပါဝင္ သၫ့္ ေ်မဆီလႊာဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ နၫ္းပညာႏြင့္ ဗဟုသုတမ္ား အခ္င္းခ္င္း မၽြေေဝဆာင္႐ၾက္ၾသား်ခင္း်ဖင့္ ေ်မဆီလႊာပထဝီေအ်ခခံ အခ္က္အလကၦိဳင္ရာ ကၽျမ္းက္ငၸညာ႐ြငၼ္ား ၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတကႅာရႏ္၊ ေ်မဆီလႊာ စီ မံခႏ္႔ၿခဲမႈ၊ အသိပညာမ္ား ်မင့္မားမႈ၊ သုေတသန ေဆာင္႐ၾကၡ္က္၊ သတင္းအခ္က္အလကၷြင့္ ေအ်ခခံအခ္က္ အလကၥနစၼ္ား သဟဇာတ႐ြိမႈ စသၫ့္ က႑(၅) ခု်ဖင့္ ေ်မဆီလႊာ ၿဖံ႕ၿဖိဳးမႈမိတၹက္ အၿဖဲ႕အစၫ္းမ္ားႏြင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ၾက္ၾသားႏုိင္ရႏ္်ဖစ္ေၾကာင္း သိရသၫ္။


စီးျပားေရးစနစ္ ေကာင္းျမႏၼႈ၊ ဇီဝ်ဖစၥၪ္ ေ်ပာင္းလဲမႈ၊ သႏ္႔႐ြင္းေသာေရ ရ႐ြိႏိုငၼႈ၊ ရာသီဥတု စၪၦကၼ်ပတ္ ပုံမြႏ္်ဖစၱၫၼႈ၊ လူသားမ္ား အသက္႐ြင္ေနထိုငၷိုငၼႈတို႔ ေအပၚၾတငႅၫ္း မ္ားျစာေထာကၠဴ ေပးႏုိငၼၫ္်ဖစ္ေၾကာင္း သိရသၫ္။


အဆိုပါ စီမံကိႏ္းကို ၃ ႏြစၡႏ္႔ ေဆာင္ျရက္ၾသားရႏ္ သတၼြတၳားၿပီး အစီအစၪ္အရ ပထမအႀကိမ္ အလုပ္႐ုံ ေၾဆးေျႏးၿပဲကို ႐ု႐ြားႏိုင္ငံ၊ ေမာၥကိုၿမိဳ႕ၾတင္ ၂၀၁၈ ခုႏြစ္ ေမ(၁၄)ရကၼြ (၁၉) ရက္ အထိက္င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ အလုပ္႐ုံေၾဆးေျႏးၿပဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘႏ္ေကာက္ၿမိဳ႕ၾတင္ ၂၀၁၈ ခုႏြစ္ ဒီဇငာၻ (၃) ရကၼြ (၇) ရက္အထိ က္င္းေပဆာင္႐ၾကၡဲ့ၿပီး ်ဖစ္သၫ္။ ်မႏၼာႏိုင္ငံက အိမ္႐ြငၷိုင္ငံအ်ဖစ္ လကၡံေၾဆးေျႏးၿပဲကို ယခုေမလ (၁၃) ရကၼြ (၁၇) ရက္အထိ က္င္းေပဆာင္႐ၾက္ၾသားမၫ္ ်ဖစ္သၫ္။

Leave a comment